Avtalevilkår

Leveringstid Normal leveringstid er 2-5 virkedager. Vi sender varene slik at du får dem rett hjem i postkassen din men du som kunde må passe på at postkassen er beskyttet mot eventualiteter som kan skade eller sørge for at du ikke kan motta produktet. Ved bekreftelse fra posten om levert er det ansett å ha blitt levert.

Prisreguleringer Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer underveis i abonnementsperioden.

Personvern Lava Art AS er ansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor vårt selskap. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv kunde hos oss og også etter avsluttet kundeforhold. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Kontaktinformasjonen er support@lavaart.no

Angrerett For abonnement gjelder dette kun dersom du angrer på opprettelsen av abonnementet, og derfor kun ved første leveranse. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven. Pakken må returneres uåpnet, og forsegling må ikke være brutt, om forsegling er brutt så mister man angreretten i henhold til angrerettloven §22 under pkt. g. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Angreretten må være gitt på en utvetydig måte i henhold til angrerettloven §20 derav vi anbefaler å sende inn angreretten skriftlig via epost. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbrukeren bære.

Videresalg av våre produkter Videresalg av våre produkter kan kun skje etter vår forutgående og skriftlige godkjenning. Brudd på dette kan bli bragt inn for domstolene.

Endring i kundeforhold Eventuelle endringer i kundens forhold som er av betydning for oppfyllelse av avtalens forpliktelser, herunder adresse endringer (adresse, post, epost og telefonnummer), skal omgående meldes til Lava Art AS

Fakturagebyr Dersom vi ikke får lastet kortet for trekk så vil vi sende ut en faktura. Det vil bli pålagt ett fakturagebyr på Kr. 29,- pr. faktura. Når ett produkt blir byttet og vi må utstede nye fakturaer vil det også bli påløpt ett ekstra fakturagebyr på Kr. 29,-

Returrett for varer i abonnement Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter første leveranse. Vi må ha informasjon fra deg pr telefon, eller e-post om avslutning eller endringer i abonnementet før endringsdatoen som er påført hver enkelt faktura eller ordreseddel. MERK: Abonnementspakker som returneres oss uten vår godkjennelse må betales. Velger du å ta imot pakken igjen etter en uriktig retur vil det bli belastet et portogebyr på kr. 99,- i tillegg til originalt fakturabeløp.

Reklamasjon

Ved reklamasjon så må det meldes uten unødvendig opphold og senest 3 dager fra mottatt vare. Reklamasjonen må beskrive hva som det reklameres for. Reklamasjon basert på allergisk utbrudd eller allergi ved produktet vil hvile på kunden og ikke bli godt som reklamasjon. Det er å anse som at kunden må vite hva kunden er allergisk mot før bestilling.